Zprávy

Světový pochod podporují:

„Myslím, že je to skvělá iniciativa. Všichni můžeme a musíme bojovat proti násilí všeho druhu, které nás dnes obklopuje. Kdybychom se jen dokázali vcítit do kůže jiných, už bychom udělali obrovský pokrok. Je to každodenní výzva během celého našeho života! Hodně štěstí!”

Begona Lasagabaster
delegátka světového ředitelství UNIFEM ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Patnáct tisíc lidí pochodovalo New Yorkem a požadovalo jaderné odzbrojení

Starosta Hirošimy šel (spolu se zástupy hodnostářů) v čele velkého průvodu k budově Spojených národu na setkání s komisařem OSN pro odzbrojení Sergiem Durantem. Pochodně za odzbrojení, které nesl po celém světě Světový pochod za mír a nenásilí, byly předány OSN – jako připomínka důležité úlohy delegátů konference NPT (Smlouva o nešíření jaderných zbraní).

Starosta Hirošimy Akiba pronáší projev při zahájení velkého 
pochodu New Yorkem
Foto: Tony Robinson l Starosta Hirošimy Akiba pronáší projev na zahájení velkého pochodu New Yorkem

Pressenza, New York, 2. května 2010 l V  horkém nedělním odpoledni se v New Yorku sešlo až patnáct tisíc lidí, aby se zúčastnili pochodu za nukleární odzbrojení - den poté, co byla objevena bomba v autě na Times Square. Všude byla policie; pokojný pochod prošel bez incidentů (kromě těch, které pramenily z nedostatečné ochrany před žhavým sluncem).

Velká japonská delegace (1 600 členů), včetně sto Hibakušů – lidí, kteří přežili výbuch jaderné pumy - jela z domova s poselstvím, že dvě atomové bomby byly již hozeny na civilisty a tato NPT konference musí zajistit, že nebude žádná třetí.

Řečníci žádali delegáty, aby se na konferenci snažili zahájit rozhovory o zákazu jaderných zbraní, zatímco jiní mezi mnoha dalšími problémy kritizovali škody způsobené dolováním uranu, rozdělení Korejského poloostrova a výdaje za zbrojení.

Starosta Hirošimy volal po vyřazení jaderných zbraní do roku 2020 a jako oslavu úspěchu uspořádat letní olympijské hry stejného roku v Hirošimě.

Rafael de la Rubia, španělský mluvčí Světového pochodu za mír a nenásilí, nesl v čele pochodu Pochodeň za odzbrojení, která cestovala se Světovým pochodem. Další pochodně nesli: starosta Hirošimy Akiba, organizace Footprint for Peace, která pořádala pochod, jenž začal 11. února a prošel státy Tenesee, Kentucky, Ohio, Pensylvánie, New Jersey a New York, indiánský kmenový starší z Haudenosaunee („Lidé dlouhého domu“ - Irokézové), na jejichž půdě stojí budova OSN a starosta Waitakere City Bob Harvey, který uspořádal mírové pochodně na Novém Zélandu.

Rafael de la Rubia, španělský mluvčí Světového pochodu za mír a 
nenásilí

De la Rubia vysvětluje: „Je to naplnění slibu, který jsme dali 2. ledna na konci Světového pochodu – přinést pochodeň do New Yorku na zahájení NPT konference.

Mluví o urgentní potřebě jaderného odzbrojení. Prezident organizace Světa bez válek a násilí vysvětluje: „Svět bez válek pokračuje v odsuzování pozice států s jadernými zbraněmi - požaduje po nich splnění slibu, ke kterému se zavázaly při podpisu smlouvy NPT. Budoucnost lidstva je v  úplném odstranění jaderných zbraní a podle našeho názoru je v tento moment vhodné udělat první krok.

Zdroj: Pressenza.org

Pochod New Yorkem za jaderné odzbrojení

Pochod New Yorkem za jaderné odzbrojení

Pochod New Yorkem za jaderné odzbrojení

Pochod New Yorkem za jaderné odzbrojení

Pochod New Yorkem za jaderné odzbrojení

Pochod New Yorkem za jaderné odzbrojení

Pochod New Yorkem za jaderné odzbrojení

Foto: Lucie Chocholatá