Zprávy

Světový pochod podporují:

„Studenti a pedagogové Gymnázia, Benešov, Husova 470, se připojují ke Světovému pochodu za mír a nenásilí. První pochod kolem světa, požadující ukončení válek, odstranění jaderných zbraní a násilí všech forem, považujeme za velmi důležitou akci a chceme ji podpořit.”

Gymnázium, Benešov, Husova 470
Gymnázium ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Prezident Ekvádoru a předseda UNASUR se setkal s delegací Světového pochodu

Prezident Rafael Correa spolu s celým svým kabinetem přijal Světový pochod za mír a nenásilí. Ekvádor je v současnosti předsednickou zemí UNASUR, obdoby Evropské unie pro jihoamerické země.

Quito, Ekvádor, 18. prosince 2009

Tři tisíce lidí z různých společenských organizací a z různých koutů Ekvádoru pochodovaly městem po boku mezinárodního týmu Světového pochodu. V cíli pochodu, na náměstí Nezávislosti, Rafael de la Rubia, zakladatel organizace Svět bez válek, předal prezidentu Correovi prohlášení Světového pochodu, v němž vyzývá všechny vlády na světě, aby se zbavily jaderných arzenálů a aby postupně snižovaly výdaje za konvenční zbraně.


Zástupci pochodu prezidentovi prezentovali také Chartu za svět bez násilí, vypracovanou držiteli Nobelovy ceny míru. Z rukou jihoamerického mluvčího Humanistického hnutí, Tomase Hirsche, potom Correa obdržel návrh Humanistického hnutí pro Latinskou Ameriku, který zahrnuje prohloubení Smlouvy z Tlatelolco, redukci konvenčních zbraní a uzavření všech cizích základen v regionu.


Prezident se zavázal, že předloží tyto požadavky UNASURu a bude rozvíjet a podporovat návrh na redukci výdajů na zbrojení. Correa dále zmínil pokroky své země v oblasti míru, které byly začleněny do nové ústavy - deklarací Ekvádoru jako územím míru a zákazem umisťování cizích základen na ekvádorském území. Z jiné oblasti zmínil zákaz volného držení zbraní a otevření země volnému pohybu lidí, čímž odpadla potřeba víz pro vstup do země. Nakonec zmínil úsilí, které společně s Peru vynakládají na odminování oblastí.

Na setkání humanisté a prezident Correa diskutovali do hloubky o tématech společenského násilí, shodujíce se na tom, že dokud bude existovat nespravedlnost, nebude možné dosáhnout míru. Konstatovali, že sice zbývá ještě udělat mnohé, ale již byl nastolen směr vedoucí k uchopení míru nejen jako absence války, ale jako odstranění nerovností ve společnosti. Světový pochod znovu připomněl, jaký význam má pro celý region odchod cizích vojsk ze základny v Mantě.

Po setkání s prezidentem byla delegace pochodu přijata také primátorem Quita Augustem Barrerou, který udělil všem členům týmu titul čestných občanů města.

Zdroj: www.theworldmarch.org