Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Slovenská esperantská mládež

organizace, Slovensko

Slovenská esperantská mládež je združenie mladých pre mladých. Staráme o podporu esperanta ako spravodlivého jazyka na medzinárodnú komunikáciu, iniciujeme a podporujeme projekty spolupráce mladých ľudí z rôznych krajín. Esperanto používame na podporu solidarity, priateľstva, tolerancii rôznych kultúr a jazykovej demokracie. Na medzinárodnej úrovni zastupujeme slovenskú mládež v Celosvetovej esperantskej mládežníckej organizácii TEJO.

„Nepodporiť mier, keď je na to príležitosť, je ako hlasovať za vojnu.”

Webové stránky ›