Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Regione Emilia-Romagna

kraj, Itálie

Emilia-Romagna je oblast v severní Itálii. Její jméno je odvozeno jednak z názvu starověkého římského regionu Emilie, jehož území bylo do značné míry totožné s územím dnešního regionu, a pozdějšího regionu Romagna, který zahrnoval východní část oblasti. Před sjednocením Itálie zde existovala samostatná vévodství Modena a Parma. Romagna pak náležela k Papežskému státu. Oblast je ohraničena na východě Jaderským mořem, na severu řekou Pád a na jihu Apeninami. Oblast má rozlohu 22 123 km², 4 milióny obyvatel a 9 provincií. Hlavním městem je Bologna.

Webové stránky ›