Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Závěrečné prohlášení 10. Summitu držitelů Nobelovy ceny míru

10. summit držitelů Nobelovy ceny míru
Berlín, Německo
10. až 11. listopadu 2009

BOURÁNÍM ZDÍ KE SVĚTU MÍRU A SPRAVEDLNOSTI

Závěrečné prohlášení konference

Držitelé Nobelovy ceny míru, zástupci nevládních organizací a zástupci mládeže se 10. až 11. listopadu 2009 sešli v Berlíně, aby zvážili historické dopady pádu Berlínské zdi a vývoj situace na světě v minulých 20 letech a aby vyzvali mezinárodní společenství ke zbourání národních, mezinárodních, osobních a institucionálních zdí,

 • zdí, které stojí v cestě světu bez jaderných zbraní,
  • dosažením posunu paradigmatu od kontraproduktivního zbrojení a nadměrné militarizace ke kolektivní bezpečnosti, založené na společných iniciativách, které se postaví globálním hrozbám,
  • plnou implementací závazků o nešíření jaderných zbraní a odzbrojení pod hlavičkou NPT (Smlouvy o nešíření jaderných zbraní) a všech ostatních mezinárodních smluv, týkajících se jaderných zbraní, všemi členy mezinárodních společenství,
  • vyjednáním nové konvence pro univerzální a ověřitelné odstranění jaderných zbraní,
  • podporou úspěšného dokončení iniciativ prezidentů Obamy a Medvedeva uzavřít novou dohodu o jaderném odzbrojení a podporou jeho úspěšné implementaci,
  • o podporou pětibodového plánu na jaderné odzbrojení, jehož autorem je generální tajemník OSN, a
  • pojmenováním kořenů regionálních a globálních konfliktů, aby bezpečnost všech států byla zajištěna bez jaderných zbraní;
 • zdí mezi bohatými a chudými
  • mobilizací všech potřebných národních a mezinárodních prostředků k dosažení plné implementace Rozvojových cílů tisíciletí a
  • využitím současné finanční krize k vytvoření nového ekonomického systému, který bude spravedlivý pro celé lidstvo;
 • zdí mezi kulturními, náboženskými a etnickými komunitami
  • výzvou k Valnému shromáždění OSN, aby svolalo mezinárodní konferenci o právech menšin, s pohledem posilujícím ochranu práv náboženských, kulturních a jazykových menšin;
 • zdí, které stojí v cestě urgentní potřebě bojovat se změnou klimatu,
  • zajištěním úspěchu nacházející konference v Kodani posílením pevného mezinárodního závazku k efektivní globální akci a
  • zajištěním udržitelného rozvoje, který lidem umožní žít v harmonii s křehkým životním prostředím a s ostatními lidmi;
 • zdí mezi generacemi
  • zahrnutím mládežnických a mladými vedených organizací do rozhodování o budoucnosti a
  • zajištěním aktivního dialogu a komunikace mezi generacemi k dosažení mezigenerační spravedlnosti.

Summit také vyzývá mezinárodní komunitu, aby vystavěla mosty založené na našich společných hodnotách, vizích a lidskosti. Vyzývá také lidi, aby ukazovali lásku, soucit a toleranci ve svých vztazích s ostatními. V tomto duchu se znovu zavazujeme Chartě za svět bez násilí, která vyjadřuje naši vizi světa míru a spravedlnosti.