Zprávy

Světový pochod podporují:

„Jsem člověk, který se roky věnuje hudbě této planety – world music. Studuji etnické bubny, rytmy a tím poznávám jednotlivé kultury ze kterých vycházejí. Díky letadlům, internetu, všudypřítomným médiím mohu ze srdce Evropy studovat hudbu z druhé strany Země. Snad i díky tomu vím, že přes odlišnost kultur, podnebí pod kterým se rodíme, přes odlišnost kořenů ze kterých vycházíme mají všechny lidské bytosti stejnou touhu. A tou je touha po lásce, míru a klidu. Na celém světe znějí písně o lásce a rodině. S tím se pojí přirozená touha tvořit a žít se svými rodinami v míru. Nikdy jsem neslyšel píseň vyjadřující opak. Proto plně podporuji společnou touhu všech bytostí na planetě Zemi – touhu po Míru. Vyjadřuji tímto podporu Pochodu za mír, za sebe i hudebníky z Tam-Tam Orchestra a Tam-Tam Batucada.”

Tam-Tam Orchestra a Tam-Tam Batucada
hudební skupiny ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Kazašská ambasáda v ČR podporuje Světový pochod

Ambasáda Republiky Kazachstán v ČR vyjadřuje svou podporu Světovému pochodu za mír a nenásilí, obzvláště co se týká postojů spojených s jaderným odzbrojením, které korespondují s praktickým přínosem Kazachstánu, který 29. srpna 1991 uzavřel svoje jaderné testovací zařízení, čtvrté největší ve světě. Toto rozhodnutí nebylo založeno na technických důvodech, ale vycházelo z ochoty přispět ke snížení celosvětové jaderné hrozby. Příspěvek Kazachstánu je z perspektivy probíhajícího procesu jaderného odzbrojení uznáván jako bezprecedentní událost celosvětového významu. Sdělujíce stanovisko Republiky Kazachstán, ambasáda dále silně věří spravedlivé jaderné odzbrojení a snížení počtu jaderných zbraní by mělo probíhat jako horizontálně, tak vertikálně. Kazachstán vynakládá veškeré možné úsilí k vytvoření světa bez jaderných zbraní. Kazachstán vyzývá politické strany, hnutí a organizace, tak jako všechny obyvatele planety, aby vyjádřili svou podporu tomuto cíli. Naše země má úplné historické a morální právo vystupovat jako země vedoucí světové protijaderné hnutí.

Kazašská ambasáda v České republice přeje organizátorům Světového pochodu za mír a nenásilí úspěšné splnění jejich mise.

V Praze 27. října 2009