Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Česká esperantská mládež

občanské sdružení, Česká republika

Česká esperantská mládež je organizace sdružující mladé české příznivce mezinárodního jazyka esperanto. Jejím cílem je sdružovat mladé lidi hovořící esperantem a představovat veřejnosti esperanto jakožto živý, moderní a efektivní prostředek mezinárodního dorozumívání mezi lidmi. Propaguje také jazykovou demokracii, kulturní rozmanitost a boj proti rasismu a xenofobii. Je členskou organizací zastupující českou mládež v mezinárodní organizaci esperantské mládeže TEJO.

„Mírové soužití národů beze sporu patří mezi základní lidské svobody, a proto se esperantisté aktivně zapojují do Světového pochodu za mír a nenásilí.”

Webové stránky ›


Esperanto vytvořil v roce 1887 polský oční lékař Ludvík Lazar Zamenhof. Žil v dnes polském Bialystoku, kde docházelo k častým národnostním konfliktům. Zamenhof toužil znepřáteleným národům poskytnout prostředek ke vzájemné komunikaci - a tak přišel s myšlenkou vytvoření nového plánového jazyka. Esperantisté po celém světě tak více než 120 let usilují o toleranci mezi lidmi a mír mezi národy. Že přátelská komunikace lidí odlišných kultur je možná, dosvědčují nesčetné akce, které po celém světě probíhají. Jedna z největších proběhla letos i v České republice - v červenci Liberec hostil 65. Mezinárodní kongres esperantské mládeže, kterého se zúčastnilo více než 300 mladých lidí ze všech kontinentů. Jeho tématem byla "Svoboda" (esperantsky Liberec').