O pochodu

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Prohlášení Světového pochodu

Otevřený dopis obyčejného občana mocným světa

Násilí se zabydlelo životech lidí na celé planetě a není způsob, jak jej zastavit. Neexistuje žádná vláda, žádná armáda, žádné náboženství, žádná politická strana ani ekonomická skupina, která by byla schopná porazit násilí na tomto světě. Neexistuje žádná moc, schopná ukončit násilí, které roste každým dnem a dostává se do všech našich činností i do našich nejintimnějších záležitostí. Ničivá moc násilí, které získává přesilu nad lidskostí, je každým dnem hrozivější a nebezpečnější. Pokud násilí a jeho ničivá síla budou i nadále rychle narůstat, následky budou katastrofální.

Můžeme změnit směr událostí, které předpovídají lidskou kalamitu zatím nepoznaných rozměrů? Na světě je obrovské množství smrtících zbraní - jaderných, biologických, chemických i konvenčních, které mají schopnost zničit veškerý život na planetě. V tomto roce, ve kterém prožíváme nejzávažnější světovou finanční krizi, v roce, ve kterém všichni pociťujeme důsledky recese, výše investic do zbrojení opět překonala rekord.

Všichni jsme zodpovědní za to co, se děje, a je to uvnitř nás, kde musí padnout rozhodnutí. Buďto se rozhodneme i nadále podporovat vlády v jejich militaristické politice, neustále ospravedlňované strachem a pomstou, nebo se rozhodneme spojit náš hlas a naše pocity s dalšími milióny lidí různých jazyků, ras, víry i různých kultur, abychom rozsvítili lidské vědomí světlem nenásilí.

Jaderné zbraně se rozšířily do spousty zemí a dnes jsou dostupné různým skupinám, které nejsou pod kontrolou států. Ospravedlňování jejich existence jako odstrašujícího a obranného elementu dnes dosáhlo hranice absurdity a my jsme přesvědčení, že jedinou možnou cestou je úplné celosvětové jaderné odzbrojení.

Páni prezidenti a premiéři Spojených států Amerických, Ruska, Čínské lidové republiky, Francie, Anglie, Indie, Pákistánu, Severní Koreje a Izraele:

Na vás padá zodpovědnost za tento okamžik, kdy se rozhoduje o budoucnosti lidstva. Vy jste těmi, kdo učiní volbu mezi utvářením dějin a pravěkem, mezi polidštěním a zvířecím světem, mezi zemí pro všechny a nepřátelským světem plným strachu, mezi hojnou planetou a zamořenou pouští. Vy budete zodpovědní za společenskou atmosféru, kterou budeme dýchat v příštích letech.

Dáváme se do pohybu, projedeme celý svět, abychom posílili hlas žádající lidský svět. Už se nemůžeme jen dívat na utrpení našich bližních. Už nechceme žádné války! Tyto agrese pociťujeme uvnitř nás - uvnitř našich srdcí. V našem vědomí se uskutečnila změna a už není možné ji vrátit zpět. Je třeba odstranit zbraně hromadného ničení a přeměnit ekonomický systém, který vytváří chudobu, diskriminaci a smrt. Je nezbytné ochraňovat život, vytvořit svět stejných práv a příležitostí pro všechny.

Dnes požadujeme, abyste ve své obranné politice a mezinárodních vztazích dali přednost:

  • celosvětovému jadernému odzbrojení,
  • okamžitému stažení vojsk z okupovaných území,
  • postupnému a proporčnímu snížení počtu konvenčních zbraní,
  • podepsání mezinárodních smluv o neútočení,
  • a dosažení dohody, kterou se vlády států zřeknou války jako platného způsobu řešení konfliktů.

Nedovolíme, aby Světový pochod za mír a nenásilí prošel nepovšimnut uvnitř nás, v našich rodinách, v našem národě a v našem světě.

Necháme toto odhodlání, které ukazuje to nejlepší z každého z nás, růst společně s tím nejlepším, co je v člověku.

Budou nás tisíce, budou nás milióny a svět se změní!