Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

RESCUE PARDUBICE, o.s.

záchranářské sdružení, Česká republika

Záchranářská organizace RESCUE PARDUBICE, o.s. vznikla v srpnu 2005 z podnětu profesionálních i neprofesionálních zdravotníků.

Našim hlavním cílem je přiblížit problematiku poskytování první pomoci laické veřejnosti, různým věkovým skupinám i osobám se zdravotním znevýhodněním. Pole své působnosti jsme rozšířili celkem do 5 krajů ČR, kde veřejnosti nábízíme několik rekvalifikačních a jiných vzdělávacích kurzů, v rámci prevence pořádáme řadu seminářů, školení pro ZŠ, SŠ atp.

Mezi naše další aktivity patří zajišťování zdravotní péče (zdravotní asistence) na sportovních, kulturních, společenských a jiných akcích a také úzká spolupráce se složkami IZS (integrovaného záchranného systému).

Webové stránky ›