Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Konference v Českých Budějovicích

V pondělí 12. října proběhl v rámci podpory Světového pochodu za mír a nenásilí Seminář na téma nenásilí. Studenti českobudějovických středních škol se ve čtyřech workshopech na téma Války a zbrojení, Chudoba, Média a jejich vliv a Rodina a násilí spolu s lektory snažili dobrat problémové podstaty diskitovaných témat. Studenti byli aktivní a nadšení s velkého množství nových, zajímavých a leckdy poněkud tristních informací o současném dění.