Zprávy

Světový pochod podporují:

„Můj – již poměrně dlouhý život se doposud odehrával v míru. V míru – bez zákopů, masových hrobů, šrapnelů, tanků, válečných soudů. Vše, co vím o tzv. „velkých válkách“ historie, i menších válečných střetech současnosti je pouze zprostředkované. Z dokumentů, filmů, vzpomínek si lze udělat alespoň částečnou představu o válkách zuřících na naší malé modré planetě. Válkách vedených na první pohled ušlechtilými, jindy zase naopak na první pohled viditelně ideologickými, ekonomickými, či náboženskými motivy. Mé vzpomínky tedy nemohou být ovlivněny vlastní válečnou zkušeností. Avšak zkušenost z roku 1968, kdy došlo k přepadení, zabrání naší země vojsky tzv. spřátelených armád v čele s bývalým SSSR stejně jako k bezprecedentnímu zásahu do života všech obyvatel, k násilnému vytržení z naší vlastní – evropské kultury, zlomení mnohých charakterů – právě tato zkušenost mi velí být na pozoru, na pozoru před agresí, světovým megalomanstvím, falešným vůdcovstvím, atd. Je módní „být nad věcí“, starat se o vlastní byznys, zábavu, prosperitu, zisk. Je módní postupně si zvykat na násilí, zneužívat konkrétních situací ve vlastní prospěch. Mír – ten vzácný a nedoceněný stav bereme jako normální. Jak tenké ostří nás všechny dělí od válečných vřav. Proto sledujme dění ve světě, angažujme se proti násilí, usilujme o to, aby každý z obyvatel modré planety země zažil stejný luxus jako já – prožžít svůj život v míru. ”

Irena Ondrová
primátorka Zlína ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Filipíny daly Světovému pochodu největší znamení míru, jaké kdy bylo vytvořeno

Světový pochod za mír a nenásilí zažil ráno 7. října určitě jeden z největších emocionálních vrcholů. Členové základního týmu byli pozváni, aby na vlastní oči spatřili formování největšího lidského znamení míru, které dovedlo k dokonalosti více než 12 000 žáků ze škol v městě Lucena na jihu Filipín.

Klíčovou roli v senzačním úspěchu tohoto jedinečného představení sehráli Procy Alcala, člen kongresu zastupující druhý okres v provincii Quazon, a Carmen Alcala, ředitelka biodynamické farmy v Luceně.

Tato akce byla téměř zrušena z důvodu přírodních katastrof, které nedávno otřásly zemí. Ale organizátoři úspěšně oklamali osud, aby pro základní tým, Filipíny a celý svět učinili tento den nezapomenutelným.

Po dobu jednoho týdně nacvičovalo více než 12 000 žáků ve věku od 10 do 15 let vytvoření obrovského symbolu uvnitř Olympijského stadionu v Luceně. Publikum, které tvořili příslušníci nevládních organizací aktivních v mírovém hnutí a hnutích za práva žen, členové základního týmu Světového pochodu za mír a nenásilí, jakož i politici, oblastní úřad Červeného kříže a kulturní i umělecké skupiny, bylo tak ohromeno podívanou a krásou akce doprovázené hudbou a výkřiky dětí, které radostně mávaly tisíci oranžových vlajek, že nemohlo udržet slzy.

Hluboce dojati poděkovali členové základního týmu za organizaci tohoto historického dne a za mobilizaci takového počtu mladých lidí. „Vy jste světem zítřka a právě nyní cítíme bít Vaše srdce jedno po druhém pro tuto univerzální hodnotu, kterou my všichni sdílíme: mír,” poznamenal jeden z nich. „Ukázali jste nám, že je možný jiný svět, když sloučíme společně a nerozdílně tisíce našich příznivců ve věku od 7 do 77!”

http://www.theworldmarch.org/index.php?secc=news&acc=verid&newsid=321