Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Dny proti chudobě 2009

Letošní podzim je na české rozvojové scéně již pátým rokem věnován Dnům proti chudobě, velké informační kampani, upozorňující na extrémní chudobu některých světových regionů a na další globální problémy.

Tisková zpráva Česko proti chudobě, Praha, 11. října 2009

Šestina světové populace, téměř miliarda lidí, stále přežívá v podmínkách extrémní chudoby bez přístupu k pitné vodě, dostatku jídla a dalších základních lidských potřeb včetně nejběžnějších léků. Dluhy rozvojových zemí neúprosně rostou, použití prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) je často podmíněno pravidly, které jsou pro chudé země nevýhodné a bohaté státy ze svých rozpočtů vyhrazují částky mnohonásobně vyšší na vlastní zemědělské dotace nežli na ZRS. Toto je jen zlomek potíží rozvojového světa, o kterých v naší společnosti neexistuje téměř žádné povědomí. Cílem Dnů proti chudobě je zahájení diskuze na tato témata na všech úrovních občanské společnosti a hledání podpory mezi státními i nestátními organizacemi, politiky, úředníky a zejména širokou veřejností.

Kampaň je organizována platformou Česko proti chudobě, která sdružuje více než 40 organizací zaměřených na rozvojovou pomoc, vzdělávání, genderovou problematiku, životní prostředí i problémy mezinárodního obchodu a oddlužení.

Tomáš Tožička, jeden z koordinátorů kampaně říká: „V minulém, letošním i příštím roce bude život nejchudších obyvatel planety poznamenán globální ekonomickou krizí i následky krize potravinové a energetické. Země G 20 se na svých jednáních shodly, že rozvojová spolupráce je zásadním proticyklickým opatřením. Kampaň Česko proti chudobě k tomu dodává: Podpora nejchudších zemí je důležitým opařením jak pomoci těm, kteří na krizi nejvíce doplatí, aniž by se na jejím vzniku jakkoli podíleli."

Dny proti chudobě probíhají na desítkách míst od září do listopadu ve 30 městech ČR. Mají svůj vrchol ve dnech 16.-18. října, kdy probíhá celosvětová akce Stand Up and Take Action, a v letošním roce končí 3. listopadu, kdy se Česká republika připojí ke Světovému pochodu za mír a nenásilí. Kampaň Česko proti chudobě pak pokračuje ve spolupráci s Klima koalicí akcemi zaměřenými na změny klimatu a rozvoje až do Konference OSN o klimatických změnách v Kodani v prosinci tohoto roku.

Je připravena řada pouličních informačních akcí, happeningů, koncertů, promítání filmů s rozvojovou tématikou a odborných přednášek s diskusí. Zároveň poběží také informační aktivity zaměřené na tisk, televizní a rozhlasové vysílání. Kampaň podporují desítky známých osobností na celém světě jako například Antonio Banderas, Penelope Cruz či Bono Vox, u nás jsou to mezi jinými Táňa Fischerová, Sára Saudková a Tomáš Ujfaluši. Podrobný přehled akcí »

„Také letos je hlavním tématem Dnů proti chudobě vývoj oficiální české zahraniční rozvojové spolupráce. Československo se společně s ostatními rozvinutými státy světa již v roce 1970 zavázalo přispívat ze svého rozpočtu každoročně na rozvojovou spolupráci částkou 0,7 % HND. Tento příslib se však zatím zdaleka nedaří naplňovat a současný závazek České republiky v rámci Evropské unie hovoří o 0,17 % HND do roku 2010 a 0,33 % HND do roku 2015. Ale ani tento snížený požadavek se nepodaří naplnit. Záměrem kampaně je poukázat na závazky našeho státu a s přispěním veřejnosti působit na odpovědné instituce," říká Dagmar Trkalová, vedoucí koordinačního týmu.

Dagmar Trkalová - za koordinační tým kampaně Česko proti chudobě
info@ceskoprotichudobe.cz tel: 602 308 070
Další informace jsou dostupné na internetových stránkách kampaně www.ceskoprotichudobe.cz