Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

2. říjen v Paříži


2 octobre 2009 Lancement de la Marche Mondiale à Paris
by maruchoq

Na oslavu zahájení Světového pochodu se již v předvečer z iniciativy Silova Poselství shromáždila duchovní společenství u Zdi míru, potom lidé přešli na náměstí Trokadéro, kde na Prostranství lidských práv víc než 700 lidí vytvořilo symbol nenásilí.

Během večera, Pascale Oster, s překladem do znakové řeči, představila Světový pochod a jeho cíle. Alain Ducq, mluvčí pochodu, přednesl proslov uvedený Rafaelem de la Rubia, mezinárodním koordinátorem pochodu, na zahájení ve Wellingtonu: „Tento pochod již pohnul naším uvědoměním. Rozhodli jsme se pracovat na zániku válek a odstranění násilí. To přání, které měla většina lidí již dlouho ve svém srdci, dostává nyní nový smysl, neboť se můžeme dohodnout na celé planetě jako jeden muž. Nikdy předtím jsme neměli tak vhodnou příležitost. Tento pochod se může přeměnit v bezprecedentní fenomén a vytvoříme tím nový historický moment.“


K oživení celého večera bylo přítomno společenství Alliance Tibet Chine, stejně jako umělci Zayen, Alma Libre, Ti Tipo, Zénobia, Jongleurs de Feu a Gwen!