Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Gymnázium Pierra de Coubertina

gymnázium, Česká republika

Gymnázium patří již po několik desetiletí mezi významné střední školy nejen v táborském, ale i v celém jihočeském regionu. Se svými 760 žáky a sedmdesátičlenným pedagogickým sborem ho lze v kontextu českých škol zařadit spíše k těm větším.
Díky bohaté sportovní tradici, pestrostí jazykové výuky, v níž významné místo zaujímá francouzština, a dalším příznivým faktorům byla v roce 1999 škola pojmenována po zakladateli novodobých olympijských her Gymnázium Pierra de Coubertina. Česká republika tak rozšířila síť coubertinovských škol, budovanou ze školských zařízení stejného jména na celém světě. Gymnázium získalo nebývalé mezinárodní kontakty a na pravidelných setkáních škol tohoto typu z různých zemí světa přebírá úlohu jakéhosi velvyslance našeho města, regionu i státu.

„Světový pochod za mír a nenásilí,
mír na celém světě snad posílí.
Svět bez válek je představa,
která světem hýbat nepřestává.
Pochod projde celým světem,
a stane se mírovým rozkvětem.
2. listopadu bude v Praze,
na světě by se měli všichni cítit blaze.

Upustit od válek a násilí,
to je naše úsilí.

Webové stránky ›