Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Ottawský Festival míru 2009

Mezinárodní Den míru (21. září) a Den nenásilí (2. října), vyhlášené Spojenými národy, se letos opět intenzivně slavily v Ottawě. Ottawská pobočka Kanadské iniciativy ministerstva pro mír (CDPI,  www.departmentofpeace.ca) uspořádala třináctidenní festival plný událostí s mírovou tématikou. Pořádané akce byly zaměřeny zejména na mír, jednotu a harmonii, oslavující společenskou angažovanost v boji za mír na lokální, národní i globální úrovni.

17. června 2009 všechny parlamentní strany jednohlasně schválily návrh poslankyně Francine Lalonde (La Pointe-de-l'Île, BQ) na zavedení mezinárodního dne míru, se slovy: „Že by 21. září mělo být oficiálně uznáno jako Mezinárodní den míru.“ Spojené národy vydaly prohlášení: „Nechť je tento den všemi uznán jako Mezinárodní den míru a alespoň v jeho průběhu nechť všechny národy a lidé respektují příměří…“

Na podzim 2008 se během patnácti dní Ottawského Festivalu míru uskutečnilo na 20 mírových akcí, na jejichž uspořádání nebyl vynaložen ´jediný šesták od vlády, či spřízněných společností´. Bylo toho možno dosáhnout jen díky práci obyčejných lidí s odhodláním pro boj za mír, nenásilí a spravedlnost, kteří byly ochotni obětovat něco ze svého času a peněz. Program ukázal, že je mezi lidmi touha po větším podílu veřejnosti na vytváření mírové kultury. Byl to veliký úspěch.

Náplň a poslání festivalu se velmi shoduje s cíly a vizemi koordinující organizace. Cílem práce Kanadské iniciativy ministerstva pro mír (CDPI) je rozvinout kulturu míru a nenásilí, zvýšit podíl žen a mladých lidí na vytváření mírové společnosti a nalézat cesty pro nenásilné řešení konfliktů, aby Kanada mohla být chápána jako světový mírotvůrce.

CDPI je nestranná, nezisková občanská organizace s 12 pobočkami po celé Kanadě v Victoria, Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Toronto, Montreal, Halifax, Brampton, Hamilton, and London. Pro více informací o podpůrcích CDPI a jejích mezinárodních partnerech navštivte: www.departmentofpeace.ca

http://world.pressenza.org/apermalink/ottawa-peace-festival-2009