Média / Ke stažení

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Prohlášení OSN o Mezinárodním dnem nenásilí

Organizace spojených národů

SVETOVÝ DEN NENASILI

Valné shromáždění OSN vyhlásilo 2. říjen Světovým dnem nenásilí. Datum symbolicky připomíná výročí narození Mahátmy Gándhího. Ten se svými názory a způsobem života stal obrovskou nspirací pro hnutí za lidská práva a svobody po celém světě. Jeho filozofii nenásilného odporu následovali například Martin Luther King Jr. či Nelson Mandela.

GENERÁLNÍ TAJEMNÍK OSN
Poselství k Světovému dni nenásilí

2. října 2009

Mahátma Gándhí kdysi řekl, že nenásilí má význam tehdy, postaví-li se otevřeně nepřátelským silám. Dnešní svět čelí řadě takových sil: mnohonásobným úporným krizím, které vyžadují řešení od vrcholných představitelů i řadových občanů.

Gándhí věděl, že silná myšlenka může změnit svět. Věděl, že někteří lidé, sami nebo společně s jinými, dokáží uskutečnit to, co by jiní vzdali nebo považovali za neproveditelný sen. Život a dílo Mahátmy Gándhího se pro Organizaci spojených národů staly inspirací a vzorem v boji proti násilí.

Usilujeme například o to, aby se svět zbavil zbraní hromadného ničení. Naše nedávná kampaň Musíme odzbrojit! byla namířena na zvýšení povědomí o obrovských nákladech spojených s těmito zbraněmi. Nedávné iniciativy a setkání -včetně summitu Rady bezpečnosti o jaderném odzbrojení a nešíření - vyhlídky na snižování globálních arzenálů zlepšují. Musíme tento trend udržet a zasadit se o úspěch revizní konference o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní.

Volání po nenásilí se nemusí vztahovat jen na použití smrtících zbraní. Organizace spojených národů a její partneři na místní úrovni dlouhodobě usilují o zastavení lidských útoků na planetu. Jedním z takových útoků jsou i emise skleníkových plynů, jež nyní ohrožují globální klima. Apeluji na aktivisty celého světa, aby vyvolali žádoucí tlak na vedoucí světové představitele, aby na klimatické konferenci OSN v prosinci v Kodani uzavřeli dohodu.

Ze zřetele nesmíme pustit ani strašlivé násilí páchané na ženách a dětech na celém světě. Odhaduje se, že kolem 150 milionů žen a dívek se stává každým rokem obětí násilí. Znásilnění se stále častěji stává jednou ze zbraní válečných konfliktů. Oběti sexuálního násilí jsou také vystavovány riziku pohlavně přenosných chorob včetně HIV/AIDS. Naléhám na všechny partnery, aby se připojili k mé kampani proti násilí na ženách (UNiTE to End Violence Against Women). Naším cílem je šíření osvěty a sbírání prostředků na boj s tímto zásadním problémem ve všech koutech světa. Žádná země vůči němu není imunní.

Využijme letošního dne nenásilí k naplnění odkazu Mahátmy Gándhího. Vyslyšme jeho volání o nenásilí. Skoncujme s násilím ve všech jeho formách a posilme naše společné úsilí pro ezpečnější, zelenější a mírumilovnější svět.

Ban Kimoon

----
Prohlášení OSN o Světovém pochodu za mír a nenásilí