Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Ministr školství Kostariky se připojil k světovému pochodu

Ministr školství Dr. Leonardo Garnier Rímolo projevil podporu pochodu, považuje jej za velmi důležitý v oblasti výchovy na Kostarice. Řeč byla o kurzu „Výchovou k nenásilí", jehož prvky mohou být zavedeny do školních osnov na Kostarice, protože jsou v současné době velmi užitečné.

Iniciátoři Světového pochodu z Kostariky byly přijati ministrem školství a v jeho kanceláři byla projednána témata vztahující se na účast odlišných úřadů a funkcionářů ministerstva, stejně jako také to, jaký postoj by různé instance ministerstva k vývoji pochodu v zemi měly zaujmout.

Organizační tým Světového pochodu Kostariky jej seznámil se setkáními, pochody a koncerty zorganizovanými na některých okruzích a ve výchovných kruzích, za účelem oslavy startu pochodu 2. října, v hlavním městě San José. Představili mu rovněž metodiku vyučování a pedagogiku aktivního nenásilí, které by mělo být zařazeno do osnov školství na Kostarice. Bylo dohodnuto ji v brzké době dodat panu ministrovi a tím zahájit výměnu zkušeností a znalostí o nenásilí v naší zemi.

Kromě ministra školství doktora Garniera byli na zmíněném setkání přítomni také Rosa Muñoz za Humanistické vychovatele, José Rafael Quesada - mluvčí humanismu Kostariky a novinářka Ana Cecilia Cruz, poradkyně poslance Alexandra Mora, jenž se zúčastní coby chodec celého Světového pochodu.