Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Filmaři ze všech kontinentů zdokumentují Světový pochod míru

Velká skupina profesionálních filmařů ze všech kontinentů se rozhodla zdokumentovat tento mírový pochod, který bude probíhat po celém světě. Do konce roku tito filmaři vytvoří vlastní dokumenty zachycující Světový pochod za mír a proti násilí, který bude představen na mnoha mezinárodních festivalech.

Toto filmování bude živým svědectvím rozhodného vyjádření se pro mír a známkou jednoty a sounáležitosti filmařů z Evropy, Ameriky, Asie a Středního východu. Celý projekt bude zachycen ve filmovém dokumentu přesně tak, jak bude probíhat v jednotlivých zemích na všech kontinentech. Bude zajímavé sledovat vývoj této „odyseovské pouti" a zachytit v kulturním kontextu její dopad, který zanechá během své cesty včetně osobní zkušenosti pro všechny zúčastněné.

Filmaři z tohoto natáčení vytvoří několik filmových žánrů, dokument a také tzv. docu-fiction.

Filmování se zúčastní tito režiséři:

Julia Vargas, která koordinuje činnost různých umělců a zároveň bude filmovat v Bolívii.

Gabor Dettre, který bude samostatně filmovat v Maďarsku, a zároveň podporovat účast dalších evropských režisérů.

Eduardo Gozalo bude natáčet pochod na Středním Východě postupující přes Alexandrii a Egypt, a formovat skupinu režirérů v Turecku.

Syrský filmař Maher al Sabbagh chce zrealizovat muslimskou vizi o nenásilí, a dále pohled z hinduistické perspektivy podle Hiteshe Gusaniho.

Co se týče latinské Ameriky, kromě aktivit Julie Vargas, bude točit v Mexiku Luis Mandoki, Mario Pozzi-Escot bude točit v Peru a společně s Fredricem Dueñasem v Kolumbii.

Všichni tito jmenovaní umělci vytvoří své vlastní scénáře podle svého zaměření a zájmu. Takto bude možno vytvořit opravdu rozsáhlý záznam této významné akce, která se koná poprvé v historii, tak jak bude probíhat na všech kontinentech, u jednotlivých ras a v různých náboženstvích sjednocených za mír a proti násilí.

Jednotlivé dokumenty budou také transformovány do jediného dokumentárního celku, který bude obsahovat hlavní myšlenkové proudy filmařů. Dokument se tak stane unikátním záznamem celé akce Světového pochodu za mír a proti násilí včetně promítání na mezinárodních festivalech.