Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

V základním týmu Světového pochodu půjde i dívka z ČR

Základní tým je mezinárodní tým lidí různých kultur a organizací, který tvoří více než 100 lidí, kteří se během pochodu vystřídají. Základní jádro bude tvořit vždy 30 lidí. Byl sestaven organizací Svět bez válek a jeho členové byli vybráni z velkého množství žádostí z celého světa. Cílem bylo vytvořit multikulturní a multioborový tým, který odráží bohatost a rozmanitost lidské rasy.

Pro výběr členů týmu bylo použito různých kritérií: účast v organizaci Světového pochodu, pohlaví, věk, národnost a kultura a také fyzická a psychická způsobilost k pochodu.

Členové základního týmu budou mít na starosti různé funkce (mluvčí, tisk, vztahy s externími organizacemi, komunikace, video, fotografie, publikování na webu, logistika, lékařské a právní otázky, atd.), aby byl dobře zajištěn průběh celého pochodu. 

Mezi členy základního týmu je i češka Lucie Fialová.

Profily jednotlivých členů si můžete prohlédnout zde »