Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

STROOM DUB

společenské centrum, Česká republika

Cílem činnosti Centra STROOM DUB je pomoci lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním začlenit se v co možná nejvyšší míře do běžného života tak, aby byl zajištěn jejich přímý či nepřímý návrat na trh práce, do společnosti, ke vzdělávání a zajištění smysluplného využití jejich volného času.

Poskytované služby:
- základní sociální poradenství
- sociální rehabilitace
- sociálně terapeutické dílny

Centrum také provozuje chráněné dílny (keramickou, tkalcovskou, šicí, výtvarnou dílnu a rukodílnu)

„Připojujeme se a podporujeme Světový pochod za mír a nenásilí. Nechceme zůstat lhostejní a budeme pomáhat tuto myšlenku šířit dál.”

Webové stránky ›