Zprávy

Světový pochod podporují:

„Nadační fond POROZUMĚNÍ se v rámci svých aktivit plně ztotožňuje s ideály a posláním Světového pochodu za mír a nenásilí a tímto připojuje plnou podporu této velmi důležité akce. Považujeme za naprosto nezbytné organizovat takovouto osvětovou činnost, která v lidech probouzí solidaritu a potřebu pomoci a nenechává je lhostejné ke svému okolí, neboť právě i naše okolí tvoří svět ve kterém žijeme.”

Porozumění
nadační fond ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Výstupy na jihomoravské vrcholy

V neděli 23.8 zahájila brněnská skupina Světového pochodu sérii symbolických výstupů na jihomoravské vrcholy.

„Sešli jsme se v Lelekovicích, abychom zahájili první ze série výstupů. Postupně dorazilo deset účastníků pochodu. Úvod akce obstaralo pózování pro fotografa místního Brněnského deníku, pak jsme si vzali batohy na záda a vyzvali jsme horu na souboj.“, říká Tomáš Vokoun, jeden z organizátorů akce.


„Povedlo se nám obsadit první kótu bez přílišné námahy – nepotřebovali jsme k tomu jediný výstřel, nikdo při naší misi nezemřel (nenechali jsme na cestě nikoho padnout vysílením). Na „dobytém území“ jsme vyvěsili vlajku Světového pochodu a rozdali materiály. Od rozhledny jsme pokračovali po hřebenu, až jsme došli k důmyslnému zařízení na lapání lelků – Lelkovači. Poctivě jsme se odlelkovali, takže se vrhneme do dalších akcí s nově nabytým elánem.“, dodává Vokoun.

Výstup na jihomoravské vrcholy není akce ojedinělá. V červenci 2009 sto šedesát lidí vystoupilo na 24 horských vrcholů na Islandu.

V srpnu na vzpomínku obětí Hirošimy vyvěsili vlajku Světového pochodu na hoře Ararat v Turecku. Ararat je mimo jiné svatou horou pro Arménce. Legenda praví, že během poslední potopy se Noemová archa zastavila právě na vrcholu Araratu, což umožnilo živým bytostem a lidskému rodu se zachránit.

Příští vrchol v „strategickém plánu“ brněnské skupiny je Děvín na Pálavě.