Zprávy

Světový pochod podporují:

„Hlavním cílem naší organizace, od svého počátku, bylo úplné odzbrojení a zastavení výroby jaderných zbraní, které by mohly zničit civilizaci za pár hodin.”

Physicians pro Global Survival
zdravotnická organizace ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

První kroky a přípravy ke Světovému pochodu

Celkem 18 účastníků Světového pochodu se setkalo ve Vieste v jižní Itálii, aby získali veškeré informace nezbytné pro cestu po celém světě, která je čeká za tři měsíce. Členové týmu se zavázali projevit flexibilitu, toleranci, pokoru a otevřené srdce, aby ztělesnili ducha této iniciativy.

Obklopen většinou evropských představitelů Světového pochodu, sdělil Rafael de la Rubia, mezinárodní koordinátor celého projektu, všechny nezbytné informace zajišťující lehký průběh cesty za jejím posláním.

Vysvětlil, že tým "pochodujících" se bude skládat ze dvou skupin, první skupina účastníků provádí profesionální funkce (lékaři, novináři, IT specialisté, koordinátoři atd.), druhá skupina se skládá z oficiálních mluvčích, odpovídá za informování tisku a spolupracuje s orgány a dalšími partnery se kterými se potká na své trase.

Během 90 dnů pochodu se vystřídá více než sto jednotlivců, kteří si budou "předávat pochodeň", a tím bude zachována základní skupina- asi 30 účastníků.

Připomněl skupině, jak je důležité, aby všichni občané na planetě podpořili Světový pochod, protože to je projekt každého z nás.

De la Rubia také trval na hodnotách a etickém chování, během cesty, zejména dodržování zvyklostí jednotlivých zemí, kterými budou procházet. Je samozřejmé, že na prvním místě musí být vždy priority společné mise (namísto osobních zájmů účastníků).

Každý účastník bude požádán, aby podepsal prohlášení, že se zavazuje dodržovat zákony a zvyky národů, se kterými se setká na cestě.

Mluvčí Světového pochodu také vyzval členy základního týmu, aby projevili flexibilitu, toleranci, pokoru a otevřené srdce, a  ztělesnili tak ducha této iniciativy.