Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Aperio

společnost pro zdravé rodičovství, Česká republika

Společnost pro zdravé rodičovství svou činností usiluje o pozitivní ovlivnění postavení a role rodiny ve společnosti.

„Svět bez válek je místem, ve kterém chceme žít – proto se účastníme akce
Světový pochod za mír a nenásilí.”

Webové stránky ›