Podporují

Světový pochod podporují:

„Pokud tato má mediální podpora "Světového pochodu za mír a nenásilí" donutí alespoň jednoho naštvaného nebo nešťastného člověka odhodit zbraň či násilný úmysl za hlavu a obejmout prvního člověka, kterého potká, jsem pro takovýto pochod třeba každý týden!”

Maťo Mišík
známý pražský výtvarník a hudebník ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Gymnázium, Benešov, Husova 470

Gymnázium, Česká republika

„Studenti a pedagogové Gymnázia, Benešov, Husova 470, se připojují ke Světovému pochodu za mír a nenásilí. První pochod kolem světa, požadující ukončení válek, odstranění jaderných zbraní a násilí všech forem, považujeme za velmi důležitou akci a chceme ji podpořit.”

Webové stránky ›


Máme již určité zkušenosti s pořádáním akcí na podporu aktivit, které pomáhají lidem v různých oblastech života. Naši studenti se pravidelně jako spoluorganizátoři zúčastňují veřejných sbírek a dalších charitativních akcí (Srdíčkové dny, Květinové dny, Bílá pastelka, Světluška, Adopce na dálku apod.). Dokazují tím, že jim nejsou lhostejné problémy  současného světa.

Svými pedagogy při výuce a dalších vzdělávacích akcích jsou motivováni zdůrazňovat svůj zájem a vůli udělat maximum pro to, aby skončilo válečné utrpení. Jako jeden z hlavních bodů našeho Školního vzdělávacího programu je oblast multikulturní výchovy. Součástí této oblasti je rozvíjení smyslu pro solidaritu, toleranci a spravedlnost, nacházení styčných bodů pro vzájemné respektování. Jedinečnou příležitostí k prohloubení této výchovné a vzdělávací složky je naše podpora Světového pochodu, jehož záměry a požadavky jsou plně v souladu s cíli našeho vzdělávacího programu. 

Chystáme se uspořádat akce, kterými Světový pochod za mír a nenásilí podpoříme. První z nich byl cyklistický závod Za mír kolem Konopiště, který proběhl ve středu 22. dubna 2009.

Mgr. Zdeněk Zahradníček, ředitel školy