Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Physicians pro Global Survival

zdravotnická organizace, Kanada

PGS je kanadská pobočka Mezinárodní organizace International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), která je jedinou mezinárodní zdravotnickou organizací věnovanou prevenci jaderné války.
PGS si uvědomuje katastrofální následky jaderné války na zdraví a životním prostředí, a že zbrojení a násilí, ohrožuje naše zdraví a bezpečnost.

„Hlavním cílem naší organizace, od svého počátku, bylo úplné odzbrojení a zastavení výroby jaderných zbraní, které by mohly zničit civilizaci za pár hodin.”