Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Základní škola Staňkova 14, Brno

základní škola, Česká republika

Základní škola, Brno, Staňkova 14 se nachází v městské části Brno-Královo Pole v klidném prostředí, v blízkosti Hokejové haly dětí a mládeže. Byla postavena v roce 1905 pro německou obecnou školu a roku 1919 předána české školní mládeži.
Od září 2008 v první, druhé, šesté a sedmé třídě vzděláváme děti podle nového školního vzdělávacího programu ,,Škola bez hranic,“ který vychází z myšlenek daltonské výuky, která je vhodná pro všechny děti z celého světa. Základem je smlouva mezi učitelem a dítětem, která rozvíjí vlastní rozhodování dětí, samostatnost a spolupráci.
Základní filozofií školy je vytvořit příjemné a bezpečné místo, kde učitel, žák a rodič jsou partnery, kde každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb.
Hlavní snaha školy směřuje k tomu, aby žáci uměli zúročit nabyté zkušenosti v praktickém životě, aby uměli diskutovat o problémech a při řešení problémů byli rozhodní.

„Šťastný život můžeme žít jen v míru!”