Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Leonardo Boff

teolog a filosof, Brazílie

Stal se doktorem teologie a filosofie na Mnichovské univerzitě (1970). Když se vrátil do Brazílie, pomáhal konsolidovat teologii osvobození. Vyučoval systematickou a ekumenickou teologii na Františkánském teologickém institutu v Petropolisu. Byl redaktorem časopisu Konsilium v letech 1970 až 1995 (Mezinárodní teologický časopis), časopisu Cultura Voces v roce 1984 až 1992 a Brazilského církevního časopisu v roce 1970 až 1984. Byl profesorem teologie a spirituality v různých brazilských a zámořských institucích. Je držitelem čestného titulu Doctor honoris causa v politologii na Turínské univerzitě v Itálii a v teologii na Lundské univerzitě ve Švédsku a na fakultě Teologické střední školy v San Leopoldo (Brazílie). V roce 1992 opustil františkánský řád. Je profesorem etiky, filosofie náboženství a ekologie na univerzitě v Rio de Janeiro. Jeho literární a teologická tvorba zahrnuje více než 60 knih, mezi nimi i bestseller "The Eagle and the Chicken".