Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Adolfo Pérez Esquivel

držitel Nobelovy ceny míru, Argentina

Narodil se v roce 1931 v Buenos Aires. Od roku 1980 držitel Nobelovy ceny míru.

Vystudoval sochařství a architekturu, byl jmenován profesorem architektury. 25 let vyučoval na školách.
V roce 1960 začal spolupracovat s latinskoamerickou skupinou Christian pacifist groups. V roce 1974 se rozhodl skončit s učením a byl vybrán jako koordinátor latinskoamerické sítě komunit podporujících zrovnoprávnění chudých nenásilnými prostředky.
Po vojenském převratu Jorge Videla v roce 1976 přispěl k vytváření a financování lidových organizací na obranu lidských práv a podporu rodinám obětí Dirty války.
Nadace Služba, mír a spravedlnost, kterou založil, sloužila jako nástroj k obraně lidských práv, podpoře mezinárodních kampaní, a vypovídala o zvěrstvech spáchaných vojenským režimem.
V roce 1975 byl Pérez Esquivel zadržen brazilskou vojenskou policií a v roce 1976 byl vězněn v Ekvádoru. V roce 1977 byl zatčen v Buenos Aires federální policií, byl mučen a bez soudu vězněn 14 měsíců. Mezitím obdržel různá mírová ocenění, mimo jiné i Nobelovu cenu míru za své úsilí pro ochranu lidských práv. V roce 1999 mu byla udělena cena Pacem in Terris (lat.mír na zemi).
Od roku 2003 je prezidentem Mezinárodní ligy pro lidská práva a osvobození národů, se sídlem v Miláně, je také členem Permanent Peoples' Tribunal.
Ve své publikaci Caminando Junto al Pueblo ("Walking Together with the People", 1995), popisuje své zkušenosti s nenásilím v latinské Americe.