Podporují

Světový pochod podporují:

„ Studenti a pedagogové SOŠ a SOU Kladno, nám. E. Beneše 2353, se připojují ke Světovému pochodu za mír a nenásilí. První pochod kolem světa, požadující odstranění jaderných zbraní, násilí všech forem, ukončení válek považujeme za velmi důležitou akci. Naše škola se snaží pomáhat těm, kteří to potřebují, proto neváháme a připojujeme se a chceme tuto akci podpořit.”

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno
střední škola ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

English College in Prague

anglické gymnázium, Česká republika

Výběrové česko-britské šestileté gymnázium v Praze, nabízející kvalitní vzdělání v anglickém jazyce. Jeho studenti úspěšně skládají mezinárodní zkoušky IGCSE a IB spolu s českou maturitní zkouškou a pokračují ve studiu na univerzitách po celém světě.

„The English College in Prague supports the World Peace March because we believe that promoting peace and international understanding will create a better world for us all to live in. (English College in Prague podporuje Světový pochod za mír, protože šířením míru a mezinárodního porozumnění vytvoříme lepší svět pro život.)”

Webové stránky ›