Podporují

Světový pochod podporují:

„Vnitřní mír přinese společenský mír”

Ashin Sopaka
buddhistický mnich ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Humanistické hnutí

hnutí, Česká republika

Humanistické hnutí je myšlenkový proud založený na principech aktivního nenásilí, tolerance, solidarity, respektu různorodosti, dodržování lidských práv, skutečné svobody člověka a přímé demokracie. Jedná se o síť tvořenou dobrovolníky z nejrůznějších zemí a kultur. (V současné době se jej aktivně účastní cca 1 500 000 lidí ve více než 130 zemích světa.) Členové humanistického hnutí různými aktivitami usilují o změnu společnosti. Pracují na aktivitách zasahujících do všech sfér života – osobní, společenské, kulturní, politické, ekologické. Humanistické hnutí se aktivně staví proti násilí jakéhokoliv druhu.

Webové stránky ›