Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Česko proti chudobě

sdružení neziskových organizací, Česká republika

Sdružení organizací, které se zabývají humanitární a rozvojovou pomocí, vzděláváním a dobrovolnou prací s organizacemi, věnující se otázkám mezinárodního obchodu a zadlužení, gender problematice a životnímu prostředí.

„Mír je základním předpokladem reálného partnerství pro rozvoj, jak to vyžaduje Miléniová deklarace, k jejímuž naplňování přispívá i kampaň Česko proti chudobě.”

Webové stránky ›